Nyheter
News
2018 2018
Hemsidan uppdateras med engelsk text samt lite nytt att orientera sig runt på sidan. Facebook gruppen för Ekoxens kennel välkomnar vi till meny fältet.
The website is updated with English text and a little new to orientate around the page. The Facebook group for Ekoxen kennel welcomes us to the menu bar.
Bilder på Valparna 2 Veckor Pictures on the puppies.  2 weeks old.
Valpar födda 4/12 Puppies born 4/12
Valpar väntas V49 Puppies expected W49
Uppaderad 2018-08-04 Update 2018-08-04
Valpar födda 14/2 Puppies born 14/2
Valpar väntar mellan Italienaren och Ekoxen. Puppies plans between the Italien and Ekoxen.